Dane do logowania

Udostępniamy dane do logowania na konferencję Newmanalia 2022.

Dołączyć można poprzez link lub za pomocą numeru spotkania ze strony https://signin.webex.com/join.

Link: https://upjp2.webex.com/upjp2-en/j.php?MTID=mf634489f7e1b9b59a009165bb2a7d66f
Numer spotkania: 2734 941 2239
Hasło: johnhenrynewman

Newmanalia 2022: Program konferencji

VIII OGÓLNOPOLSKA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NEWMANALIA: ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ (Teologia dzisiaj)

PROGRAM 

Środa 1 czerwca 2022 r., online (Webex) 

9.00-9.15 ROZPOCZĘCIE 

SESJA I – 9.15-10.15 

 • Sebastian Heliosz (UŚ): Co miałby do powiedzenia Kościołowi dzisiaj święty kardynał Newman?  
 • Joanna Maj (UPJPII): Krzyż w dziejach Polski w świetle literatury pięknej.   
 • Łukasz Henk (UPJPII): Modele soteriologiczne odnośnie sakramentu Eucharystii w Tertia pars „Sumy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu 

Dyskusja – 10.15-10.45 

SESJA II – 11.15-12.15 

 • Gabriela Kasprzyk (UPJPII): Diagnoza i terapia Kościoła w wywiadach Seewalda z Benedyktem XVI   
 • Szymon Berger (AKW): Relacja religii i rozumu według Josepha Ratzingera 
 • Dominik Jemielita (UPJPII): Ile teologii w kanonistyce? Studium wybranych aspektów prawodawstwa papieża Franciszka  

Dyskusja – 12.15-12.45 

PRZERWA OBIADOWA 

SESJA III – 14.00-15.00 

 • Michał Kłosowski (UMK): Współpraca czy konflikt? Relacje między naukami eksperymentalnymi a teologią na podstawie książki Mariano Artigasa „Umysł Wszechświata”   
 • Szymon Krawczak (UPJPII): Teoria Dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego jako model rozwoju teologii
 • Łukasz Glazer (UAM): Badania transdyscyplinarne nad naturą osoby ludzkiej na podstawie wybranych publikacji Ireneusza Mroczkowskiego  

Dyskusja – 15.00-15.30 

SESJA IV – 16.00-16.40  

 • Mariusz Kierasiński (AKW): Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Wyzwania dla Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjsko-białoruskiego 
 • Paweł Surowiec (KUL): Mistycyzm wojny w Ukrainie. Ekumeniczne szkice teologiczne  

Dyskusja 16.40-17.10 

 17.30 PODSUMOWANIE 

Newmanalia 2022 – odkrywając ortodoksję: TEOLOGIA DZISIAJ

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej
NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ 

Temat: Teologia dzisiaj 
Data: środa 1 czerwca 2022 r. 

Forma: w trybie zdalnym (wideokonferencja) 

Cel i tematyka: 
Już po raz ósmy zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku tematem wiodącym konferencji będzie pytanie o rolę refleksji teologicznej w świecie współczesnym. Tytuł tegorocznej edycji konferencji nawiązuję do dokumentu Teologia dzisiaj – perspektywy zasady i kryteria wydanym przez Międzynarodową Komisję Teologiczną. Temat dotyka pytań o to, po co jest dzisiejszemu światu uprawianie teologii, jak można w świetle aktualnych problemów odczytywać dziedzictwo tradycji teologicznej, jakie wyzwania stoją przed teologami w świecie współczesnym oraz jaki kształt może refleksja teologiczna obecnie przyjąć. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla studentów i doktorantów do podzielenia się swoimi przemyśleniami i do wymiany zdań w zaproponowanym obszarze tematycznym. Pragniemy, by zarówno forma konferencji (miejsce na dyskusję), jak i poruszana tematyka stała się inspiracją do opracowywania ciekawych i aktualnych problemów teologicznych. 

Forma: 
Każdy z uczestników będzie miał okazję do wygłoszenia 15 minutowego przemówienia w trybie online (konieczny jest udział „na żywo”, wysłanie nagrania nie jest wystarczające). Po każdej sesji planowana jest dyskusja między prelegentami z możliwością zadawania pytań ze strony słuchaczy. Zachęcamy do korzystania z prezentacji multimedialnych. 


ZGŁOSZENIA 

Udział czynny: 
Do 3 maja 2022 r. wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów na podstawie wysłanych abstraktów (długość abstraktu: do 1000 znaków ze spacjami).
Informacja zwrotna o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 6 maja br. 
Z racji zdalnego trybu wydarzenia opłata konferencyjna nie będzie pobierana
Program konferencji wraz ze wskazówkami technicznymi zostanie opublikowany i wysłany prelegentom do 16 maja br. 

Udział bierny:  
Wydarzenie ma charakter otwarty, informację do logowania dla słuchaczy zostaną podane na stronie i w wydarzeniu. Słuchacze, którzy pragną otrzymać zaświadczenie o udziale w konferencji, proszeni są o wypełnienie formularza do 30 maja br. 

Aktualne informacje można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku.

Przyjmujemy referaty ze wszystkich działów teologii, a także tematy z innych nauk humanistycznych powiązanych z tematem głównym (filozofia, prawo kanoniczne, kulturoznawstwo itd.). Poniżej podane są propozycję zagadnień, które mogą stanowić bazę do opracowania referatu, niemniej jednak można zgłosić dowolny temat mieszczący się w obszarze tematycznym. 

PROPOZYCJE OBSZARÓW TEMATYCZNYCH 

1. Między Kościołem i światem: Współczesne konteksty uprawiania teologii 

 • Jakie czynniki w świecie współczesnym wpływają na uprawianie teologii? 

2. Między tradycją a współczesnością: Aktualność klasycznych modeli teologicznych 

 • Co z historii refleksji teologicznej jest wciąż aktualne? 

3. Między muzeum a placem budowy: Współczesne tematy teologiczne 

 • Jakie perspektywy stoją przed teologią dzisiaj? 

Program edycji 2021

VII OGÓLNOPOLSKA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA 

NEWMANALIA: ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ  
Teologia wobec kryzysu Kościoła 

PROGRAM 

Czwartek 27 maja 2021 r., online (Webex) 

9.00-9.15 ROZPOCZĘCIE (ks. dr hab. Damian Wąsek, prof. UPJPII) 

SESJA I – 9.15-10.15 

 • Paweł R. Surowiec (KUL): J. H. Newmana ciągłość zasad doktrynalnych jako odpowiedź na współczesne kryzysy w Kościele  
 • Adam Zawojak (UJ): Znaczenie synodu trupiego w kryzysie papiestwa w dobie saeculum obscurum 
 • Dawid Niewiadomski (UAM): Kryzys i odnowa. J. Ratzingera/Benedykta XVI refleksja nad sytuacją Kościoła 
 • Paweł Głowacz (UPJPII): Bagaż Bergoglia – bibliograficzny kontekst teologii papieża Franciszka 

Dyskusja – 10.15-10.45 

SESJA II – 11.15-12.15 

 • Dominik Jemielita (UPJPII): „Droga synodalna” w Kościele niemieckim. Dowód kryzysu czy zwiastun odrodzenia?     
 • Mateusz Kucab (UJ): Lektura postsekularna i teologia – szanse i możliwości   
 • Tereza Huspeková (UPJPII): „Czeska droga” – teologia czeska jako inspiracja w kontekście aktualnych przemian w polskim Kościele katolickim  
 • Kacper Kozłowski (UKSW): Popkultura czy „katokultura”? Kryzys Kościoła obnażony w kulturze  

Dyskusja – 12.15-12.45 

PRZERWA OBIADOWA 

SESJA III – 14.15-15.00 

 • Łukasz Glazer (UAM): Teologia moralna w kryzysie? Wpływ Soboru Watykańskiego II na odnowę nauczania moralnego Kościoła.   
 • Róża Malchar (UPJPII): Konflikt na linii teologia a nauki ścisłe – odpowiedź Magisterium Kościoła od Piusa X do Soboru Watykańskiego II  
 • Radosław Tarnawski (KUL): Problem prawdy, sumienia i postępu we współczesnym Kościele w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI  

Dyskusja – 15.00-15.30 

SESJA IV – 16.00-16.45  

 • Wojciech Kruk (UPJPII): Czy system kościelny jest reformowalny? 
 • Aleksande Zbirański (UMCS Lublin): Zapobieganie kryzysowi religii w myśli Abrahama Joshui Heschela  
 • Robert Żarnowski (UPJPII): Wytrwałość (ὑπομονή) jako wskazówka Apokalipsy św. Jana na czas kryzysu  

Dyskusja 16.45-17.15 

 17.15 PODSUMOWANIE 

Zaproszenie na Newmanalia 2021

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na 
VII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową 
NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ 
Temat: Teologia wobec kryzysu Kościoła 

Data: wtorek 27 maja 2021 r. 
Forma: w trybie zdalnym (wideokonferencja) 

Cel i tematyka: 
Już po raz siódmy zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku tematem wiodącym konferencji będzie znaczenie refleksji teologicznej w kontekście sytuacji kryzysowych w Kościele. Często spotykamy opinie o wyjątkowo trudnym położeniu Kościoła w dzisiejszych czasach. Nie deprecjonując współczesnych problemów, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że cała historia relacji człowieka z Bogiem utkana jest z różnego rodzaju kryzysów i prób ich przezwyciężania. Patrząc zarówno z perspektywy historycznej, jak i w kluczu aktualnych zagadnień, można stwierdzić, że dyskurs teologii jest właściwą przestrzenią do podejmowania tytułowej kwestii. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla studentów i doktorantów do podzielenia się swoimi przemyśleniami i do wymiany zdań w zaproponowanym obszarze tematycznym. Pragniemy, by zarówno forma konferencji (miejsce na dyskusję), jak i poruszana tematyka stała się inspiracją do opracowywania ciekawych i aktualnych problemów teologicznych. 

Forma: 
Każdy z uczestników będzie miał okazję do wygłoszenia 15 minutowego przemówienia w trybie online (konieczny jest udział „na żywo”, wysłanie nagrania nie jest wystarczające). Po każdej sesji planowana jest dyskusja między prelegentami z możliwością zadawania pytań ze strony słuchaczy. Zachęcamy do korzystania z prezentacji multimedialnych. 

ZGŁOSZENIA 

Udział czynny: 
Do 23 kwietnia 2021 r. wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów na podstawie wysłanych abstraktów (długość abstraktu: do 1000 znaków ze spacjami).  
Informacja zwrotna o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 7 maja b.r. 
Z racji zdalnego trybu wydarzenia opłata konferencyjna nie będzie pobierana
Program konferencji wraz ze wskazówkami technicznymi zostanie opublikowany i wysłany prelegentom 14 maja b.r. 

Udział bierny:  
Wydarzenie ma charakter otwarty, informację do logowania dla słuchaczy zostaną podane na stronie i w wydarzeniu. Słuchacze, którzy pragną otrzymać zaświadczenie o udziale w konferencji, proszeni są o wypełnienie formularza do 23 maja b.r. 

Aktualne informacje można znaleźć na stronie oraz w wydarzeniu na facebooku. W zależności od poziomu referatów planowane jest wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej. 
Przyjmujemy referaty ze wszystkich działów teologii, a także tematy z innych nauk humanistycznych powiązanych z tematem głównym (filozofia, prawo kanoniczne, kulturoznawstwo itd.). Poniżej podane są propozycję zagadnień, które mogą stanowić bazę do opracowania referatu, niemniej jednak można zgłosić dowolny temat mieszczący się w obszarze tematycznym. 

PROPOZYCJE OBSZARÓW TEMATYCZNYCH 

1. Ujęcie historyczne 

 • Biblijne historie kryzysów i reakcji na nie 
 • Schizmy jako manifestacje kryzysów Kościoła 
 • Sobory i synody jako odpowiedź na kryzysy Kościoła 

2. Ujęcie systematyczne 

 • Kryteria reformy Kościoła (Congar, Kung…) 
 • Idea synodalności w kontekście pytania o diagnozę przyczyn kryzysu i poszukiwanie terapii 
 • Konflikty między naukami a teologią jako źródło kryzysów? 

3. Ujęcie pastoralne 

 • Między idealizmem doktryny a realizmem ludzkich problemów 
 • „Święty Kościół grzesznych ludzi” 
 • Oddolna czy odgórna droga reformy Kościoła? 

Newmanalia – wskazówki techniczne

Tegoroczne Newmanalia już tuż-tuż.

Ze względu na nietypową (online) formę konferencji, załączamy dla Państwa kilka wskazówek technicznych oraz plan wydarzenia uzupełniony o linki z których można do wydarzenia dołączyć.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami.

Newmanalia 2020 wkazówki techniczne_uczestnicy

Newmanalia 2020_linki dla uczestników

Cieszymy się na spotkanie!

Program Konferencji

Tegoroczne Newmanalia: Odkrywając ortodoksję, poświęcone teologii papieża Franciszka, zbliżają się wielkimi krokami. W związku z tym – trochę jako zapowiedź, trochę jako przedsmak – publikujemy program.

8.45-10.30 – SESJA I: I NTRO
ks. dr hab. Damian Wąsek, prof. UPJPII: Wprowadzenie, czyli o powodach i celach tej
konferencji
REFERATY
1. Paweł Głowacz (UPJPII): Między Buenos Aires a Rzymem, czyli biograficzny
kontekst teologii papieża Franciszka
2. Marta Sienkiewicz (UAM): Obraz Trójcy Świętej w myśli papieża Franciszka
– perspektywa kulturowa i teologiczna
3. Joanna Pyszna (KUL): Ekologia według papieża Franciszka
4. Olga Cieniuch (KUL): Teologia mediów w ujęciu papieża Franciszka

11.00-12.30 – SESJA II: BUDOWANIE MOSTÓW
1. Justyna Jabłońska (UW): Dialog społeczny i międzyreligijny w adhortacji Evangelii
Gaudium
2. Michał Kołodziej (UPJPII): Pluralizm religijny w Deklaracji z Abu Dhabi
3. Tereza Huspeková (UPJPII): „Budowanie mostów” między teologią i antropologią
– czy warto?
4. Łukasz Henk (UPJPII): Jezus Chrystus jako „pontifex” w „Akatyście ku czci
Bogurodzicy” oraz encyklice Lumen fidei

13.30-15.00 – SESJA III: KSZTAŁTOWANIE SUMIEŃ
1. Dominika Gozdalska (UMCS): Co jest dobre a co złe? – moralność według papieża
Franciszka
2. Paweł Zygmunt (UŚ): Grzesznik w nauczaniu papieża Franciszka. Wybrane
zagadnienia
3. Marita Pietrzak (UAM): Słuchanie jako kluczowy element towarzyszenia młodym
w nauczaniu papieża Franciszka
4. Róża Malchar (UPJPII): Całościowe spojrzenie na teologię małżeństwa papieża
Franciszka zawartą w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia

15.30-17.00 – SESJA IV: INSPIRACJE
1. Joanna Matyja – Dudek (UPJPII): Ekologia papieża Franciszka w spotkaniu
z myślą ekologiczną wybranych chrześcijańskich dzieł literackich
2. Józef Legierski (UJ): Konfrontacja myśli ekologicznej Papieża Franciszka
z performatywnymi teoriami ekologicznymi Timothy Mortona
3. Paweł Pawlikowski (Uniwersytet Szczeciński): Teologia kapłaństwa: dobry
pasterz czy uczony w prawie?
4. Paweł Robert Surowiec (KUL): Od Antychrysta do Pontifexa. Newmanowskie
zmagania z ideą papiestwa i ich współczesne analogie
5. Dominik Jemielita (UJ): Literatura piękna jako „locus magisterialis”? Ślady myśli
egzystencjalistycznej Fiodora Dostojewskiego w nauczaniu papieża Franciszka
Zakończenie konferencji.

Poniżej załączamy też program w formie PDF.

Newmanalia PROGRAM

Przypominamy, że tegoroczna edycja odbędzie się w formie on-line. Linki do wydarzenia zostaną podane niedługo.

Newmanalia 2020 online!

Ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, konferencja nie będzie mogła odbyć się w tradycyjnej formie. Nie rezygnujemy jednak z Newmanaliów! Nasza konferencja odbędzie się w tym roku w formie zdalnej. Poniżej wszystkie zaktualizowane informacje.

Data: wtorek 9 czerwca 2020 r.

Forma: w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Cel i tematyka:

Już po raz szósty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku tematem wiodącym konferencji będzie teologia papieża Franciszka. Obecny pontyfikat przyczynia się do ponownego stawiania wielu pytań teologicznych z przeszłości i prowokuje nowe. Wielu w słowach i działaniach „widzialnej głowy Kościoła” widzi szansę, ale są i tacy, którzy w kluczu obaw o przyszłość katolicyzmu analizują pojawiające się doniesienia z Watykanu. W komentarzach jednych i drugich często brak pogłębionej refleksji teologicznej i szerszego kontekstu historycznego. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla studentów i doktorantów do podzielenia się swoimi przemyśleniami i do wymiany zdań w danym obszarze tematycznym. Pragniemy, by zarówno forma konferencji (miejsce na dyskusję), jak i poruszana tematyka stała się inspiracją do opracowywania ciekawych i aktualnych problemów teologicznych.

Forma:

Każdy z uczestników będzie miał okazję do wygłoszenia 10-15 minutowego przemówienia w trybie online (konieczny jest udział „na żywo”, wysłanie nagrania nie jest wystarczające). Po każdej sesji planowana jest dyskusja między prelegentami z możliwością zadawania pytań ze strony słuchaczy. Zachęcamy do korzystania z prezentacji multimedialnych.

ZGŁOSZENIA

Udział czynny:

Do 17 maja b.r. wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów na podstawie wysłanych abstraktów.

Informacja zwrotna o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 24 maja b.r.

Z racji zdalnego trybu wydarzenia opłata konferencyjna nie będzie pobierana.

Program konferencji wraz ze wskazówkami technicznymi zostanie opublikowany i wysłany prelegentom 31 maja 2020 r.

Udział bierny:

Wydarzenie ma charakter otwarty, informację do logowania dla słuchaczy zostaną podane na stronie i w wydarzeniu. Słuchacze, którzy pragną otrzymać zaświadczenie o udziale w konferencji, proszeni są o wypełnienie formularza do 8 czerwca b.r. Warunkiem otrzymania takiego zaświadczenia jest udział w całości wydarzenia.

Aktualne informacje można znaleźć także w wydarzeniu na facebooku.

W zależności od poziomu referatów planowane jest wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej.

Przyjmujemy referaty ze wszystkich działów teologii, a także tematy z innych nauk humanistycznych powiązanych z tematem głównym (filozofia, prawo kanoniczne, kulturoznawstwo itd.). Poniżej podane są propozycję zagadnień, które mogą stanowić bazę do opracowania referatu, niemniej jednak można zgłosić dowolny temat mieszczący się w obszarze tematycznym.

PROPOZYCJE TEMATÓW

Budowanie mostów

 1. Budowanie mostów w relacjach międzyludzkich i w relacji między Bogiem i człowiekiem
 2. Jezus Chrystus jako pontifex w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym
 3. Chrystologia pośrednictwa jako model budowania Kościoła
 4. Metody teologiczne w służbie „budowania mostów”
 5. Teologia budowania mostów jako inspiracja dla świata nauki, sztuki i literatury

Między literą prawa a rozeznawaniem przypadków

 1.  Idea rozeznawania w Biblii, historii teologii i różnych dziedzinach wiedzy
 2. Natura, specyfika i autonomia ludzkiego sumienia
 3. Znaczenie teologii dla prawa kanonicznego i prawa kanonicznego dla teologii
 4. Stopniowalność w stosowaniu zasad moralnych w nauczaniu św. Jana Pawła II i papieża Franciszka: ciągłość czy zerwanie?
 5. Normy bez rozeznawania – rozeznawanie bez norm: patologie w stosowaniu nauczania Magisterium

Magisterium o zapachu owiec

 1. Kościół między instytucją a ludem Bożym
 2. Biblijne i teologiczne podstawy koncepcji zmysłu wiary
 3. Wpływ czynników egzystencjalnych na interpretację nauczania Kościoła
 4. Teologia kapłaństwa: dobry pasterz czy uczony w prawie?
 5. Współpraca czy zarządzanie: relacje świeckich i duchownych na różnych poziomach struktur kościelnych

VI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na

VI Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową

NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:

Teologia papieża Franciszka — główne idee, kontrowersje i inspiracje

Data i miejsce: 4 czerwca 2020 r., Kanonicza 9 (Sala Senacka, I p.), Kraków

Cel i tematyka:

Już po raz szósty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku tematem wiodącym konferencji będzie teologia papieża Franciszka. Obecny pontyfikat przyczynia się do ponownego stawiania wielu pytań teologicznych z przeszłości i prowokuje nowe. Wielu w słowach i działaniach „widzialnej głowy Kościoła” widzi szansę, ale są i tacy, którzy w kluczu obaw o przyszłość katolicyzmu analizują pojawiające się doniesienia z Watykanu. W komentarzach jednych i drugich często brak pogłębionej refleksji teologicznej i szerszego kontekstu historycznego. Precyzyjne nakreślenie merytorycznych podstaw pod dyskusję o wybranych zagadnieniach eklezjalnych, sformułowanie punktów spornych i perspektyw rozwoju na przyszłość to główny cel przygotowywanej konferencji naukowej. Chcemy, by zarówno jej forma (miejsce na dyskusję), jak i poruszana tematyka stała się inspiracją do opracowywania ciekawych i aktualnych problemów teologicznych.

Forma:

Planowane są trzy bloki tematyczne. W ramach każdej sesji przewidziano pięć piętnastominutowych wystąpień, które wpiszą się w któreś z podanych poniżej zagadnień i około trzydziestominutową, moderowaną dyskusję, w której wezmą udział prelegenci oraz słuchacze.

ZGŁOSZENIA

Udział czynny:

Do 27 kwietnia 2020 r. wyłącznie poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Informacja zwrotna o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 10 maja 2020 r.

Opłata konferencyjna za udział czynny do 15 maja 2020 r.: 50 zł studenci / 100 zł doktoranci.

Program konferencji zostanie opublikowany 18 maja 2020 r.

Udział bierny: 

Wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Słuchacze mogą otrzymać zaświadczenie o udziale w konferencji.

Proponowane referaty powinny dotykać tematów jednej z poszczególnych sesji. Zagadnienia szczegółowe podane do trzech poniższych bloków stanowią jedynie niezobowiązujące sugestie i inspiracje.

BLOKI TEMATYCZNE:

Sesja I: Budowanie mostów

Proponowane zagadnienia:

 1. Budowanie mostów w relacjach międzyludzkich i w relacji między Bogiem i człowiekiem
 2. Jezus Chrystus jako pontifex w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym
 3. Chrystologia pośrednictwa jako model budowania Kościoła
 4. Metody teologiczne w służbie „budowania mostów”
 5. Teologia budowania mostów jako inspiracja dla świata nauki, sztuki i literatury

Sesja II: Między literą prawa a rozeznawaniem przypadków 

Proponowane zagadnienia

 1. Idea rozeznawania w Biblii, historii teologii i różnych dziedzinach wiedzy
 2. Natura, specyfika i autonomia ludzkiego sumienia
 3. Znaczenie teologii dla prawa kanonicznego a prawa kanonicznego dla teologii
 4. Stopniowalność w stosowaniu zasad moralnych w nauczaniu św. Jana Pawła II i papieża Franciszka: ciągłość czy zerwanie?
 5. Normy bez rozeznawania – rozeznawanie bez norm: patologie w stosowaniu nauczania Magisterium

Sesja III: Magisterium o zapachu owiec

Proponowane zagadnienia:

 1. Kościół między instytucją a ludem Bożym
 2. Biblijne i teologiczne podstawy koncepcji zmysłu wiary
 3. Wpływ czynników egzystencjalnych na interpretację nauczania Kościoła
 4. Teologia kapłaństwa: dobry pasterz czy uczony w prawie?
 5. Współpraca czy zarządzanie: relacje świeckich i duchownych na różnych poziomach struktur kościelnych

WYDARZENIE NA FB

Kontakt: newmanalia@gmail.com