Newmanalia 2020 online!

Ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, konferencja nie będzie mogła odbyć się w tradycyjnej formie. Nie rezygnujemy jednak z Newmanaliów! Nasza konferencja odbędzie się w tym roku w formie zdalnej. Poniżej wszystkie zaktualizowane informacje.

Data: wtorek 9 czerwca 2020 r.

Forma: w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Cel i tematyka:

Już po raz szósty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku tematem wiodącym konferencji będzie teologia papieża Franciszka. Obecny pontyfikat przyczynia się do ponownego stawiania wielu pytań teologicznych z przeszłości i prowokuje nowe. Wielu w słowach i działaniach „widzialnej głowy Kościoła” widzi szansę, ale są i tacy, którzy w kluczu obaw o przyszłość katolicyzmu analizują pojawiające się doniesienia z Watykanu. W komentarzach jednych i drugich często brak pogłębionej refleksji teologicznej i szerszego kontekstu historycznego. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla studentów i doktorantów do podzielenia się swoimi przemyśleniami i do wymiany zdań w danym obszarze tematycznym. Pragniemy, by zarówno forma konferencji (miejsce na dyskusję), jak i poruszana tematyka stała się inspiracją do opracowywania ciekawych i aktualnych problemów teologicznych.

Forma:

Każdy z uczestników będzie miał okazję do wygłoszenia 10-15 minutowego przemówienia w trybie online (konieczny jest udział „na żywo”, wysłanie nagrania nie jest wystarczające). Po każdej sesji planowana jest dyskusja między prelegentami z możliwością zadawania pytań ze strony słuchaczy. Zachęcamy do korzystania z prezentacji multimedialnych.

ZGŁOSZENIA

Udział czynny:

Do 17 maja b.r. wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów na podstawie wysłanych abstraktów.

Informacja zwrotna o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 24 maja b.r.

Z racji zdalnego trybu wydarzenia opłata konferencyjna nie będzie pobierana.

Program konferencji wraz ze wskazówkami technicznymi zostanie opublikowany i wysłany prelegentom 31 maja 2020 r.

Udział bierny:

Wydarzenie ma charakter otwarty, informację do logowania dla słuchaczy zostaną podane na stronie i w wydarzeniu. Słuchacze, którzy pragną otrzymać zaświadczenie o udziale w konferencji, proszeni są o wypełnienie formularza do 8 czerwca b.r. Warunkiem otrzymania takiego zaświadczenia jest udział w całości wydarzenia.

Aktualne informacje można znaleźć także w wydarzeniu na facebooku.

W zależności od poziomu referatów planowane jest wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej.

Przyjmujemy referaty ze wszystkich działów teologii, a także tematy z innych nauk humanistycznych powiązanych z tematem głównym (filozofia, prawo kanoniczne, kulturoznawstwo itd.). Poniżej podane są propozycję zagadnień, które mogą stanowić bazę do opracowania referatu, niemniej jednak można zgłosić dowolny temat mieszczący się w obszarze tematycznym.

PROPOZYCJE TEMATÓW

Budowanie mostów

 1. Budowanie mostów w relacjach międzyludzkich i w relacji między Bogiem i człowiekiem
 2. Jezus Chrystus jako pontifex w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym
 3. Chrystologia pośrednictwa jako model budowania Kościoła
 4. Metody teologiczne w służbie „budowania mostów”
 5. Teologia budowania mostów jako inspiracja dla świata nauki, sztuki i literatury

Między literą prawa a rozeznawaniem przypadków

 1.  Idea rozeznawania w Biblii, historii teologii i różnych dziedzinach wiedzy
 2. Natura, specyfika i autonomia ludzkiego sumienia
 3. Znaczenie teologii dla prawa kanonicznego i prawa kanonicznego dla teologii
 4. Stopniowalność w stosowaniu zasad moralnych w nauczaniu św. Jana Pawła II i papieża Franciszka: ciągłość czy zerwanie?
 5. Normy bez rozeznawania – rozeznawanie bez norm: patologie w stosowaniu nauczania Magisterium

Magisterium o zapachu owiec

 1. Kościół między instytucją a ludem Bożym
 2. Biblijne i teologiczne podstawy koncepcji zmysłu wiary
 3. Wpływ czynników egzystencjalnych na interpretację nauczania Kościoła
 4. Teologia kapłaństwa: dobry pasterz czy uczony w prawie?
 5. Współpraca czy zarządzanie: relacje świeckich i duchownych na różnych poziomach struktur kościelnych

VI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na

VI Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową

NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:

Teologia papieża Franciszka — główne idee, kontrowersje i inspiracje

Data i miejsce: 4 czerwca 2020 r., Kanonicza 9 (Sala Senacka, I p.), Kraków

Cel i tematyka:

Już po raz szósty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku tematem wiodącym konferencji będzie teologia papieża Franciszka. Obecny pontyfikat przyczynia się do ponownego stawiania wielu pytań teologicznych z przeszłości i prowokuje nowe. Wielu w słowach i działaniach „widzialnej głowy Kościoła” widzi szansę, ale są i tacy, którzy w kluczu obaw o przyszłość katolicyzmu analizują pojawiające się doniesienia z Watykanu. W komentarzach jednych i drugich często brak pogłębionej refleksji teologicznej i szerszego kontekstu historycznego. Precyzyjne nakreślenie merytorycznych podstaw pod dyskusję o wybranych zagadnieniach eklezjalnych, sformułowanie punktów spornych i perspektyw rozwoju na przyszłość to główny cel przygotowywanej konferencji naukowej. Chcemy, by zarówno jej forma (miejsce na dyskusję), jak i poruszana tematyka stała się inspiracją do opracowywania ciekawych i aktualnych problemów teologicznych.

Forma:

Planowane są trzy bloki tematyczne. W ramach każdej sesji przewidziano pięć piętnastominutowych wystąpień, które wpiszą się w któreś z podanych poniżej zagadnień i około trzydziestominutową, moderowaną dyskusję, w której wezmą udział prelegenci oraz słuchacze.

ZGŁOSZENIA

Udział czynny:

Do 27 kwietnia 2020 r. wyłącznie poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Informacja zwrotna o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 10 maja 2020 r.

Opłata konferencyjna za udział czynny do 15 maja 2020 r.: 50 zł studenci / 100 zł doktoranci.

Program konferencji zostanie opublikowany 18 maja 2020 r.

Udział bierny: 

Wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Słuchacze mogą otrzymać zaświadczenie o udziale w konferencji.

Proponowane referaty powinny dotykać tematów jednej z poszczególnych sesji. Zagadnienia szczegółowe podane do trzech poniższych bloków stanowią jedynie niezobowiązujące sugestie i inspiracje.

BLOKI TEMATYCZNE:

Sesja I: Budowanie mostów

Proponowane zagadnienia:

 1. Budowanie mostów w relacjach międzyludzkich i w relacji między Bogiem i człowiekiem
 2. Jezus Chrystus jako pontifex w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym
 3. Chrystologia pośrednictwa jako model budowania Kościoła
 4. Metody teologiczne w służbie „budowania mostów”
 5. Teologia budowania mostów jako inspiracja dla świata nauki, sztuki i literatury

Sesja II: Między literą prawa a rozeznawaniem przypadków 

Proponowane zagadnienia

 1. Idea rozeznawania w Biblii, historii teologii i różnych dziedzinach wiedzy
 2. Natura, specyfika i autonomia ludzkiego sumienia
 3. Znaczenie teologii dla prawa kanonicznego a prawa kanonicznego dla teologii
 4. Stopniowalność w stosowaniu zasad moralnych w nauczaniu św. Jana Pawła II i papieża Franciszka: ciągłość czy zerwanie?
 5. Normy bez rozeznawania – rozeznawanie bez norm: patologie w stosowaniu nauczania Magisterium

Sesja III: Magisterium o zapachu owiec

Proponowane zagadnienia:

 1. Kościół między instytucją a ludem Bożym
 2. Biblijne i teologiczne podstawy koncepcji zmysłu wiary
 3. Wpływ czynników egzystencjalnych na interpretację nauczania Kościoła
 4. Teologia kapłaństwa: dobry pasterz czy uczony w prawie?
 5. Współpraca czy zarządzanie: relacje świeckich i duchownych na różnych poziomach struktur kościelnych

WYDARZENIE NA FB

Kontakt: newmanalia@gmail.com

Imago Dei – Imago Christi. Na obraz Boży

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ KSIĄŻKI 10 X o 17.00 w siedzibie ITFED,
ul. Franciszkańska 1, korytarz na prawo od wejścia, pierwsze drzwi po prawej

Z radością informujemy o ukazaniu się kolejnej wieloautorskiej monografii naukowej Koła Naukowego Teologów UPJPII: Imago Dei – Imago Christi. Na obraz Boży, red. A. Małek, Ł. Rzepka, Kraków 2018. Monografia tradycyjnie jest zbiorem opracowanym na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji Newmanalia – odkrywając ortodoksję – w tym przypadku jest to owoc czwartej edycji.

Spis treści:

1. mgr lic. Łukasz Rzepka, Chrystologia oddalonych. Performatywność Wcielonego Słowa

2. dr Michał Zborowski, Jakie poznanie Syna przynoszą kerygmatyczne formuły „za nas” i „dla nas” (por. Rz 4,25)?

3. mgr lic. Agnieszka Katarzyńska, Chrystologiczne aspekty teologii małżeństwa

4. mgr lic. Piotr Popiołek, Chrystus – źródło i założyciel „praktyki” chrześcijańskiej. Eklezjologiczny wymiar chrystologii w myśli Johna Milbanka

5. mgr lic. Angelika Małek, Pop-chrystologia: Chrystus wiary, a Jezus kultury popularnej na przykładzie „Chaty”

6. mgr lic. Magdalena Dudek, Postaci mesjańskie fantastyki (od Frodo Bagginsa do Arlena Balesa), a Jezus Chrystus

 

V Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na
V Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:
„Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało”
(J 1,3).

4 czerwca 2019 r./Lektorium, ul. Bernardyńska 3, II p.

Już po raz piąty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku postanowiliśmy podjąć wieloaspektową refleksję nad stwarzaniem Boskim i tworzeniem ludzkim, które zawiera się w haśle creatio Dei – cultura hominis.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA

 • teologia stworzenia bł. kard. Jana Henryka Newmana
 • teologia stworzenia Księgi Rodzaju w konfrontacji z naukami przyrodniczymi
 • protologie Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich
 • protologia i/a eschatologia
 • creatio continua
 • ikonoklazm i ikonodulia jako granica i brama ortodoksji
 • teologia kultury jako dyscyplina w wymiarze teoretycznym i praktycznym
 • kultura i sztuka jako miejsca teologiczne i narzędzia apologii
 • popcultura christiana

ZGŁOSZENIA

Udział czynny:
do 8 maja 2019 r. wyłącznie poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.
Informacja zwrotna o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 10 maja 2019 r.
Opłata konferencyjna za udział czynny do 15 maja 2019 r.:
50 zł studenci / 100 zł doktoranci.
Program konferencji zostanie opublikowany 17 maja 2019 r.

Udział bierny: wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – zachęcamy do licznego udziału. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie wystawiamy ani nie podpisujemy zaświadczeń dla słuchaczy w żadnej formie.

PLAKAT DO POBRANIA

WYDARZENIE NA FB

Kontakt: newmanalia@gmail.com

Po konferencji

IV edycja Newmanaliów – Newmanalia 2018 – dobiegła końca!

Dziękujemy Prelegent(k)om za przygotowane wystąpienia, Słuchacz(k)om za udział w dyskusjach, Pomocnikom za wsparcie organizacyjne, a wszystkim za przyjęcie zaproszenia. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie tylko zainspirowało wszystkich do dalszych poszukiwań naukowych, ale także było kolejnym krokiem w integracji środowiska teologicznego, co zaowocuje w przyszłości.

Wersja elektroniczna zaprezentowanej dziś monografii wieloautorskiej „Ad extra – ad intra. Oblicza apologii”.