Imago Dei – Imago Christi. Na obraz Boży

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ KSIĄŻKI 10 X o 17.00 w siedzibie ITFED,
ul. Franciszkańska 1, korytarz na prawo od wejścia, pierwsze drzwi po prawej

Z radością informujemy o ukazaniu się kolejnej wieloautorskiej monografii naukowej Koła Naukowego Teologów UPJPII: Imago Dei – Imago Christi. Na obraz Boży, red. A. Małek, Ł. Rzepka, Kraków 2018. Monografia tradycyjnie jest zbiorem opracowanym na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji Newmanalia – odkrywając ortodoksję – w tym przypadku jest to owoc czwartej edycji.

Spis treści:

1. mgr lic. Łukasz Rzepka, Chrystologia oddalonych. Performatywność Wcielonego Słowa

2. dr Michał Zborowski, Jakie poznanie Syna przynoszą kerygmatyczne formuły „za nas” i „dla nas” (por. Rz 4,25)?

3. mgr lic. Agnieszka Katarzyńska, Chrystologiczne aspekty teologii małżeństwa

4. mgr lic. Piotr Popiołek, Chrystus – źródło i założyciel „praktyki” chrześcijańskiej. Eklezjologiczny wymiar chrystologii w myśli Johna Milbanka

5. mgr lic. Angelika Małek, Pop-chrystologia: Chrystus wiary, a Jezus kultury popularnej na przykładzie „Chaty”

6. mgr lic. Magdalena Dudek, Postaci mesjańskie fantastyki (od Frodo Bagginsa do Arlena Balesa), a Jezus Chrystus

 

V Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na
V Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:
„Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało”
(J 1,3).

4 czerwca 2019 r./Lektorium, ul. Bernardyńska 3, II p.

Już po raz piąty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku postanowiliśmy podjąć wieloaspektową refleksję nad stwarzaniem Boskim i tworzeniem ludzkim, które zawiera się w haśle creatio Dei – cultura hominis.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA

  • teologia stworzenia bł. kard. Jana Henryka Newmana
  • teologia stworzenia Księgi Rodzaju w konfrontacji z naukami przyrodniczymi
  • protologie Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich
  • protologia i/a eschatologia
  • creatio continua
  • ikonoklazm i ikonodulia jako granica i brama ortodoksji
  • teologia kultury jako dyscyplina w wymiarze teoretycznym i praktycznym
  • kultura i sztuka jako miejsca teologiczne i narzędzia apologii
  • popcultura christiana

ZGŁOSZENIA

Udział czynny:
do 8 maja 2019 r. wyłącznie poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.
Informacja zwrotna o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 10 maja 2019 r.
Opłata konferencyjna za udział czynny do 15 maja 2019 r.:
50 zł studenci / 100 zł doktoranci.
Program konferencji zostanie opublikowany 17 maja 2019 r.

Udział bierny: wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – zachęcamy do licznego udziału. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie wystawiamy ani nie podpisujemy zaświadczeń dla słuchaczy w żadnej formie.

PLAKAT DO POBRANIA

WYDARZENIE NA FB

Kontakt: newmanalia@gmail.com

Po konferencji

IV edycja Newmanaliów – Newmanalia 2018 – dobiegła końca!

Dziękujemy Prelegent(k)om za przygotowane wystąpienia, Słuchacz(k)om za udział w dyskusjach, Pomocnikom za wsparcie organizacyjne, a wszystkim za przyjęcie zaproszenia. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie tylko zainspirowało wszystkich do dalszych poszukiwań naukowych, ale także było kolejnym krokiem w integracji środowiska teologicznego, co zaowocuje w przyszłości.

Wersja elektroniczna zaprezentowanej dziś monografii wieloautorskiej „Ad extra – ad intra. Oblicza apologii”.

IV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na
IV Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:
Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten,
komu Syn zechce objawić (Mt 11,27).
5 czerwca 2018 r. / Lektorium, ul. Bernardyńska 3, II p.

Już po raz czwarty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku postanowiliśmy podjąć wieloaspektową refleksję chrystologiczną, do której pragniemy zaprosić także teologów prawosławnych i protestanckich.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA
• wiara chrystologiczna pierwszych soborów
• chrystologia i soteriologia
• jedność Jezusa ziemskiego i Chrystusa uwielbionego
• proegzystencjalny aspekt Jezusa ziemskiego
• Odkupiciel eschatologiczny
• prymat Chrystusa nad światem
• Kyrios miłosierny
• znaczenie obecnych trudności chrystologicznych
• aktualna wartość dogmatu chrystologicznego
• chrystologia i antropologia w perspektywach kultury współczesnej

TERMINY, OPŁATY I ZAŚWIADCZENIA

Udział czynny.
Zgłoszenia do 30 kwietnia 2018 r. wyłącznie przez formularz rejestracyjny.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostaną rozesłane do 7 maja 2018 r. Na każde wystąpienie przewidziane będzie 15 minut. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej na poczet kosztów organizacyjnych (catering, druk materiałów) w wysokości 50 zł dla studentów i 100 zł dla doktorantów – do 14 maja (dane do przelewu otrzymają Państwo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu). Ze względów technicznych będą Państwo proszeni o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu, prosimy więc o szczególne zwrócenie uwagi na ten fakt w przypadku wnoszenia opłat przez Uczelnię.

Ostateczny program ogłoszony zostanie do 22 maja.
Planowana jest publikacja pokonferencyjna – dokładniejsze informacje zostaną podane po konferencji.

Udział bierny.
Wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – zachęcamy do licznego udziału. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie wystawiamy ani nie podpisujemy zaświadczeń dla słuchaczy w żadnej formie.

ZAPROSZENIE w formacie PDF.
PLAKAT w formacie A3.
KONTAKT mailowy (newmanalia@gmail.com) / fanpage FB.