Newmanalia – wskazówki techniczne

Tegoroczne Newmanalia już tuż-tuż.

Ze względu na nietypową (online) formę konferencji, załączamy dla Państwa kilka wskazówek technicznych oraz plan wydarzenia uzupełniony o linki z których można do wydarzenia dołączyć.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami.

Newmanalia 2020 wkazówki techniczne_uczestnicy

Newmanalia 2020_linki dla uczestników

Cieszymy się na spotkanie!

Program Konferencji

Tegoroczne Newmanalia: Odkrywając ortodoksję, poświęcone teologii papieża Franciszka, zbliżają się wielkimi krokami. W związku z tym – trochę jako zapowiedź, trochę jako przedsmak – publikujemy program.

8.45-10.30 – SESJA I: I NTRO
ks. dr hab. Damian Wąsek, prof. UPJPII: Wprowadzenie, czyli o powodach i celach tej
konferencji
REFERATY
1. Paweł Głowacz (UPJPII): Między Buenos Aires a Rzymem, czyli biograficzny
kontekst teologii papieża Franciszka
2. Marta Sienkiewicz (UAM): Obraz Trójcy Świętej w myśli papieża Franciszka
– perspektywa kulturowa i teologiczna
3. Joanna Pyszna (KUL): Ekologia według papieża Franciszka
4. Olga Cieniuch (KUL): Teologia mediów w ujęciu papieża Franciszka

11.00-12.30 – SESJA II: BUDOWANIE MOSTÓW
1. Justyna Jabłońska (UW): Dialog społeczny i międzyreligijny w adhortacji Evangelii
Gaudium
2. Michał Kołodziej (UPJPII): Pluralizm religijny w Deklaracji z Abu Dhabi
3. Tereza Huspeková (UPJPII): „Budowanie mostów” między teologią i antropologią
– czy warto?
4. Łukasz Henk (UPJPII): Jezus Chrystus jako „pontifex” w „Akatyście ku czci
Bogurodzicy” oraz encyklice Lumen fidei

13.30-15.00 – SESJA III: KSZTAŁTOWANIE SUMIEŃ
1. Dominika Gozdalska (UMCS): Co jest dobre a co złe? – moralność według papieża
Franciszka
2. Paweł Zygmunt (UŚ): Grzesznik w nauczaniu papieża Franciszka. Wybrane
zagadnienia
3. Marita Pietrzak (UAM): Słuchanie jako kluczowy element towarzyszenia młodym
w nauczaniu papieża Franciszka
4. Róża Malchar (UPJPII): Całościowe spojrzenie na teologię małżeństwa papieża
Franciszka zawartą w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia

15.30-17.00 – SESJA IV: INSPIRACJE
1. Joanna Matyja – Dudek (UPJPII): Ekologia papieża Franciszka w spotkaniu
z myślą ekologiczną wybranych chrześcijańskich dzieł literackich
2. Józef Legierski (UJ): Konfrontacja myśli ekologicznej Papieża Franciszka
z performatywnymi teoriami ekologicznymi Timothy Mortona
3. Paweł Pawlikowski (Uniwersytet Szczeciński): Teologia kapłaństwa: dobry
pasterz czy uczony w prawie?
4. Paweł Robert Surowiec (KUL): Od Antychrysta do Pontifexa. Newmanowskie
zmagania z ideą papiestwa i ich współczesne analogie
5. Dominik Jemielita (UJ): Literatura piękna jako „locus magisterialis”? Ślady myśli
egzystencjalistycznej Fiodora Dostojewskiego w nauczaniu papieża Franciszka
Zakończenie konferencji.

Poniżej załączamy też program w formie PDF.

Newmanalia PROGRAM

Przypominamy, że tegoroczna edycja odbędzie się w formie on-line. Linki do wydarzenia zostaną podane niedługo.

Newmanalia 2020 online!

Ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, konferencja nie będzie mogła odbyć się w tradycyjnej formie. Nie rezygnujemy jednak z Newmanaliów! Nasza konferencja odbędzie się w tym roku w formie zdalnej. Poniżej wszystkie zaktualizowane informacje.

Data: wtorek 9 czerwca 2020 r.

Forma: w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Cel i tematyka:

Już po raz szósty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku tematem wiodącym konferencji będzie teologia papieża Franciszka. Obecny pontyfikat przyczynia się do ponownego stawiania wielu pytań teologicznych z przeszłości i prowokuje nowe. Wielu w słowach i działaniach „widzialnej głowy Kościoła” widzi szansę, ale są i tacy, którzy w kluczu obaw o przyszłość katolicyzmu analizują pojawiające się doniesienia z Watykanu. W komentarzach jednych i drugich często brak pogłębionej refleksji teologicznej i szerszego kontekstu historycznego. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla studentów i doktorantów do podzielenia się swoimi przemyśleniami i do wymiany zdań w danym obszarze tematycznym. Pragniemy, by zarówno forma konferencji (miejsce na dyskusję), jak i poruszana tematyka stała się inspiracją do opracowywania ciekawych i aktualnych problemów teologicznych.

Forma:

Każdy z uczestników będzie miał okazję do wygłoszenia 10-15 minutowego przemówienia w trybie online (konieczny jest udział „na żywo”, wysłanie nagrania nie jest wystarczające). Po każdej sesji planowana jest dyskusja między prelegentami z możliwością zadawania pytań ze strony słuchaczy. Zachęcamy do korzystania z prezentacji multimedialnych.

ZGŁOSZENIA

Udział czynny:

Do 17 maja b.r. wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów na podstawie wysłanych abstraktów.

Informacja zwrotna o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 24 maja b.r.

Z racji zdalnego trybu wydarzenia opłata konferencyjna nie będzie pobierana.

Program konferencji wraz ze wskazówkami technicznymi zostanie opublikowany i wysłany prelegentom 31 maja 2020 r.

Udział bierny:

Wydarzenie ma charakter otwarty, informację do logowania dla słuchaczy zostaną podane na stronie i w wydarzeniu. Słuchacze, którzy pragną otrzymać zaświadczenie o udziale w konferencji, proszeni są o wypełnienie formularza do 8 czerwca b.r. Warunkiem otrzymania takiego zaświadczenia jest udział w całości wydarzenia.

Aktualne informacje można znaleźć także w wydarzeniu na facebooku.

W zależności od poziomu referatów planowane jest wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej.

Przyjmujemy referaty ze wszystkich działów teologii, a także tematy z innych nauk humanistycznych powiązanych z tematem głównym (filozofia, prawo kanoniczne, kulturoznawstwo itd.). Poniżej podane są propozycję zagadnień, które mogą stanowić bazę do opracowania referatu, niemniej jednak można zgłosić dowolny temat mieszczący się w obszarze tematycznym.

PROPOZYCJE TEMATÓW

Budowanie mostów

 1. Budowanie mostów w relacjach międzyludzkich i w relacji między Bogiem i człowiekiem
 2. Jezus Chrystus jako pontifex w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym
 3. Chrystologia pośrednictwa jako model budowania Kościoła
 4. Metody teologiczne w służbie „budowania mostów”
 5. Teologia budowania mostów jako inspiracja dla świata nauki, sztuki i literatury

Między literą prawa a rozeznawaniem przypadków

 1.  Idea rozeznawania w Biblii, historii teologii i różnych dziedzinach wiedzy
 2. Natura, specyfika i autonomia ludzkiego sumienia
 3. Znaczenie teologii dla prawa kanonicznego i prawa kanonicznego dla teologii
 4. Stopniowalność w stosowaniu zasad moralnych w nauczaniu św. Jana Pawła II i papieża Franciszka: ciągłość czy zerwanie?
 5. Normy bez rozeznawania – rozeznawanie bez norm: patologie w stosowaniu nauczania Magisterium

Magisterium o zapachu owiec

 1. Kościół między instytucją a ludem Bożym
 2. Biblijne i teologiczne podstawy koncepcji zmysłu wiary
 3. Wpływ czynników egzystencjalnych na interpretację nauczania Kościoła
 4. Teologia kapłaństwa: dobry pasterz czy uczony w prawie?
 5. Współpraca czy zarządzanie: relacje świeckich i duchownych na różnych poziomach struktur kościelnych

VI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na

VI Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową

NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:

Teologia papieża Franciszka — główne idee, kontrowersje i inspiracje

Data i miejsce: 4 czerwca 2020 r., Kanonicza 9 (Sala Senacka, I p.), Kraków

Cel i tematyka:

Już po raz szósty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku tematem wiodącym konferencji będzie teologia papieża Franciszka. Obecny pontyfikat przyczynia się do ponownego stawiania wielu pytań teologicznych z przeszłości i prowokuje nowe. Wielu w słowach i działaniach „widzialnej głowy Kościoła” widzi szansę, ale są i tacy, którzy w kluczu obaw o przyszłość katolicyzmu analizują pojawiające się doniesienia z Watykanu. W komentarzach jednych i drugich często brak pogłębionej refleksji teologicznej i szerszego kontekstu historycznego. Precyzyjne nakreślenie merytorycznych podstaw pod dyskusję o wybranych zagadnieniach eklezjalnych, sformułowanie punktów spornych i perspektyw rozwoju na przyszłość to główny cel przygotowywanej konferencji naukowej. Chcemy, by zarówno jej forma (miejsce na dyskusję), jak i poruszana tematyka stała się inspiracją do opracowywania ciekawych i aktualnych problemów teologicznych.

Forma:

Planowane są trzy bloki tematyczne. W ramach każdej sesji przewidziano pięć piętnastominutowych wystąpień, które wpiszą się w któreś z podanych poniżej zagadnień i około trzydziestominutową, moderowaną dyskusję, w której wezmą udział prelegenci oraz słuchacze.

ZGŁOSZENIA

Udział czynny:

Do 27 kwietnia 2020 r. wyłącznie poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Informacja zwrotna o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 10 maja 2020 r.

Opłata konferencyjna za udział czynny do 15 maja 2020 r.: 50 zł studenci / 100 zł doktoranci.

Program konferencji zostanie opublikowany 18 maja 2020 r.

Udział bierny: 

Wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Słuchacze mogą otrzymać zaświadczenie o udziale w konferencji.

Proponowane referaty powinny dotykać tematów jednej z poszczególnych sesji. Zagadnienia szczegółowe podane do trzech poniższych bloków stanowią jedynie niezobowiązujące sugestie i inspiracje.

BLOKI TEMATYCZNE:

Sesja I: Budowanie mostów

Proponowane zagadnienia:

 1. Budowanie mostów w relacjach międzyludzkich i w relacji między Bogiem i człowiekiem
 2. Jezus Chrystus jako pontifex w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym
 3. Chrystologia pośrednictwa jako model budowania Kościoła
 4. Metody teologiczne w służbie „budowania mostów”
 5. Teologia budowania mostów jako inspiracja dla świata nauki, sztuki i literatury

Sesja II: Między literą prawa a rozeznawaniem przypadków 

Proponowane zagadnienia

 1. Idea rozeznawania w Biblii, historii teologii i różnych dziedzinach wiedzy
 2. Natura, specyfika i autonomia ludzkiego sumienia
 3. Znaczenie teologii dla prawa kanonicznego a prawa kanonicznego dla teologii
 4. Stopniowalność w stosowaniu zasad moralnych w nauczaniu św. Jana Pawła II i papieża Franciszka: ciągłość czy zerwanie?
 5. Normy bez rozeznawania – rozeznawanie bez norm: patologie w stosowaniu nauczania Magisterium

Sesja III: Magisterium o zapachu owiec

Proponowane zagadnienia:

 1. Kościół między instytucją a ludem Bożym
 2. Biblijne i teologiczne podstawy koncepcji zmysłu wiary
 3. Wpływ czynników egzystencjalnych na interpretację nauczania Kościoła
 4. Teologia kapłaństwa: dobry pasterz czy uczony w prawie?
 5. Współpraca czy zarządzanie: relacje świeckich i duchownych na różnych poziomach struktur kościelnych

WYDARZENIE NA FB

Kontakt: newmanalia@gmail.com

Imago Dei – Imago Christi. Na obraz Boży

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ KSIĄŻKI 10 X o 17.00 w siedzibie ITFED,
ul. Franciszkańska 1, korytarz na prawo od wejścia, pierwsze drzwi po prawej

Z radością informujemy o ukazaniu się kolejnej wieloautorskiej monografii naukowej Koła Naukowego Teologów UPJPII: Imago Dei – Imago Christi. Na obraz Boży, red. A. Małek, Ł. Rzepka, Kraków 2018. Monografia tradycyjnie jest zbiorem opracowanym na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji Newmanalia – odkrywając ortodoksję – w tym przypadku jest to owoc czwartej edycji.

Spis treści:

1. mgr lic. Łukasz Rzepka, Chrystologia oddalonych. Performatywność Wcielonego Słowa

2. dr Michał Zborowski, Jakie poznanie Syna przynoszą kerygmatyczne formuły „za nas” i „dla nas” (por. Rz 4,25)?

3. mgr lic. Agnieszka Katarzyńska, Chrystologiczne aspekty teologii małżeństwa

4. mgr lic. Piotr Popiołek, Chrystus – źródło i założyciel „praktyki” chrześcijańskiej. Eklezjologiczny wymiar chrystologii w myśli Johna Milbanka

5. mgr lic. Angelika Małek, Pop-chrystologia: Chrystus wiary, a Jezus kultury popularnej na przykładzie „Chaty”

6. mgr lic. Magdalena Dudek, Postaci mesjańskie fantastyki (od Frodo Bagginsa do Arlena Balesa), a Jezus Chrystus

 

V Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na
V Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:
„Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało”
(J 1,3).

4 czerwca 2019 r./Lektorium, ul. Bernardyńska 3, II p.

Już po raz piąty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku postanowiliśmy podjąć wieloaspektową refleksję nad stwarzaniem Boskim i tworzeniem ludzkim, które zawiera się w haśle creatio Dei – cultura hominis.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA

 • teologia stworzenia bł. kard. Jana Henryka Newmana
 • teologia stworzenia Księgi Rodzaju w konfrontacji z naukami przyrodniczymi
 • protologie Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich
 • protologia i/a eschatologia
 • creatio continua
 • ikonoklazm i ikonodulia jako granica i brama ortodoksji
 • teologia kultury jako dyscyplina w wymiarze teoretycznym i praktycznym
 • kultura i sztuka jako miejsca teologiczne i narzędzia apologii
 • popcultura christiana

ZGŁOSZENIA

Udział czynny:
do 8 maja 2019 r. wyłącznie poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.
Informacja zwrotna o przyjęciu referatu zostanie przekazana do 10 maja 2019 r.
Opłata konferencyjna za udział czynny do 15 maja 2019 r.:
50 zł studenci / 100 zł doktoranci.
Program konferencji zostanie opublikowany 17 maja 2019 r.

Udział bierny: wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – zachęcamy do licznego udziału. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie wystawiamy ani nie podpisujemy zaświadczeń dla słuchaczy w żadnej formie.

PLAKAT DO POBRANIA

WYDARZENIE NA FB

Kontakt: newmanalia@gmail.com

Po konferencji

IV edycja Newmanaliów – Newmanalia 2018 – dobiegła końca!

Dziękujemy Prelegent(k)om za przygotowane wystąpienia, Słuchacz(k)om za udział w dyskusjach, Pomocnikom za wsparcie organizacyjne, a wszystkim za przyjęcie zaproszenia. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie tylko zainspirowało wszystkich do dalszych poszukiwań naukowych, ale także było kolejnym krokiem w integracji środowiska teologicznego, co zaowocuje w przyszłości.

Wersja elektroniczna zaprezentowanej dziś monografii wieloautorskiej „Ad extra – ad intra. Oblicza apologii”.

IV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na
IV Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:
Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten,
komu Syn zechce objawić (Mt 11,27).
5 czerwca 2018 r. / Lektorium, ul. Bernardyńska 3, II p.

Już po raz czwarty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku postanowiliśmy podjąć wieloaspektową refleksję chrystologiczną, do której pragniemy zaprosić także teologów prawosławnych i protestanckich.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA
• wiara chrystologiczna pierwszych soborów
• chrystologia i soteriologia
• jedność Jezusa ziemskiego i Chrystusa uwielbionego
• proegzystencjalny aspekt Jezusa ziemskiego
• Odkupiciel eschatologiczny
• prymat Chrystusa nad światem
• Kyrios miłosierny
• znaczenie obecnych trudności chrystologicznych
• aktualna wartość dogmatu chrystologicznego
• chrystologia i antropologia w perspektywach kultury współczesnej

TERMINY, OPŁATY I ZAŚWIADCZENIA

Udział czynny.
Zgłoszenia do 30 kwietnia 2018 r. wyłącznie przez formularz rejestracyjny.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostaną rozesłane do 7 maja 2018 r. Na każde wystąpienie przewidziane będzie 15 minut. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej na poczet kosztów organizacyjnych (catering, druk materiałów) w wysokości 50 zł dla studentów i 100 zł dla doktorantów – do 14 maja (dane do przelewu otrzymają Państwo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu). Ze względów technicznych będą Państwo proszeni o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu, prosimy więc o szczególne zwrócenie uwagi na ten fakt w przypadku wnoszenia opłat przez Uczelnię.

Ostateczny program ogłoszony zostanie do 22 maja.
Planowana jest publikacja pokonferencyjna – dokładniejsze informacje zostaną podane po konferencji.

Udział bierny.
Wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – zachęcamy do licznego udziału. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie wystawiamy ani nie podpisujemy zaświadczeń dla słuchaczy w żadnej formie.

ZAPROSZENIE w formacie PDF.
PLAKAT w formacie A3.
KONTAKT mailowy (newmanalia@gmail.com) / fanpage FB.