Po konferencji

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w drugiej (ale pierwszej ogólnopolskiej) edycji „Newmanaliów” – mamy nadzieję, że dla wszystkich był to owocny czas oraz szansa na poszerzenie naukowych horyzontów i integrację z innymi młodymi teologami.

Reklamy