Po konferencji

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w Newmanalia 2017 – Prelegent(k)om za doskonale przygotowane wystąpienia, Słuchacz(k)om za przybycie i udział w dyskusjach, a Tym, którzy pracowali przy organizacji lub w inny sposób udzielili swojego wsparcia, za nieocenioną pomoc. Trzeci rok z rzędu mieliśmy okazję wziąć udział w spotkaniu zarazem naukowym jak i integrującym młodych teologów, zarówno tych, którzy byli z nami już wcześniej, jak i nowych uczestników Newmanaliów, których mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotkać po raz pierwszy – wierzymy, że nie ostatni!

Wersja elektroniczna zaprezentowanej wczoraj monografii wieloautorskiej „Ortodoksja.Ortopraksja. Między teoretycznym a praktycznym wymiarem teologii”.

Reklamy