III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ

Koło Naukowe Teologów
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na
III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:
Chrystusa Pana czcijcie (…) i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei” (1P 3,15).  
1 VI 2017 r.,
Aula UPJPII, ul. Bernardyńska 3, I p.

Już po raz trzeci zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym i zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku postanowiliśmy skoncentrować się na apologetycznym wymiarze teologii.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA:

  • apologia katolicyzmu kard. Jana Henryka Newmana,
  • obrona chrześcijaństwa na przestrzeni wieków,
  • chrześcijańskie apologie interkonfesyjne,
  • dialog teologii z naukami ścisłymi,
  • teologia w dialogu ze współczesną filozofią,
  • współcześni apologeci,
  • relacja apologetyki i teologii fundamentalnej,
  • teologia na tle innych dyscyplin,
  • apologia jako forma ewangelizacji,
  • męczeństwo – apologia pisana krwią.

ZGŁOSZENIA:

Do 5 maja 2017 r. wyłącznie przez formularz rejestracyjny: http://bit.do/Newmanalia2017. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji.

TERMINY, OPŁATY I ZAŚWIADCZENIA:

Udział czynny.

Informacje o przyjęciu referatu zostaną rozesłane do 8 maja. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej na poczet kosztów organizacyjnych i planowanej publikacji w wysokości 50 dla studentów i 100 zł dla doktorantów – do  12 maja (dane do przelewu otrzymają Państwo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu). Informujemy, że w razie rezygnacji z udziału nie będzie możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy. Ostateczny program ogłoszony zostanie 15 maja. Bezpośrednio po panelu odebrać będzie można zaświadczenie o udziale czynnym i fakturę (dotyczy osób, które zawarły stosowną informację w zgłoszeniu).

Udział bierny.

Wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – zachęcamy do licznego udziału. Nie wystawiamy zaświadczeń dla słuchaczy.

KONTAKT:

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: newmanalia@gmail.com.

Zapraszamy także do śledzenia naszej strony:
https://www.facebook.com/newmanalia/

Reklamy

Publikacja pokonferencyjna

Z przyjemnością prezentujemy Państwu okładkę przygotowywanej obecnie do wydania wieloautorskiej monografii pt. Ortodoksja. Ortopraksja. Między teoretycznym i praktycznym wymiarem teologii, będącej zbiorem artykułów powstałych na podstawie referatów wygłoszonych podczas dwóch pierwszych edycji naszej konferencji:

okladka-004czb-srodek2-2-page-001

Po konferencji

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w drugiej (ale pierwszej ogólnopolskiej) edycji „Newmanaliów” – mamy nadzieję, że dla wszystkich był to owocny czas oraz szansa na poszerzenie naukowych horyzontów i integrację z innymi młodymi teologami.

Koło Naukowe Teologów
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na drugą ogólnopolską
studencko-doktorancką konferencję naukową
„Newmanalia – odkrywając ortodoksję”.

Stworzona przez nas inicjatywa ma na celu zintegrowanie studentów i doktorantów teologii, a ponadto danie młodym teologom szansy na zaprezentowanie swoich badań naukowych.

Abstrakty (2000 znaków) z bibliografią należy przesłać na adres: newmanalia@gmail.com do 20 maja 2016 r.
Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.
Opłata konferencyjna: 50 zł.
Zakres tematyczny prac jest otwarty – mile widziani będą pasjonaci każdej dziedziny teologii.

Termin i miejsce konferencji:
16-17 czerwca 2016 r., aula UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Plakat do pobrania: https://drive.google.com/open?id=0B-_HTOVZYz0YdW9PLUF4U0owdTJkMzV1a2RabkJFZXFRcXVv

Formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/open?id=0B-_HTOVZYz0YLThVUTR4YkJYZ05vc3Y3QUxic0hUNXJycjNv

 

II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Newmanalia – odkrywając ortodoksję”