Program konferencji – 1 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy Państwu ostateczny program konferencji.

8.30 rejestracja uczestników
9.00 otwarcie konferencji

APOLOGIA PRZEZ WIEKI
(9.00-10.15; moderator: mgr lic. Piotr Popiołek)

mgr lic. Elwina Nowak (KUL)
Chrześcijaństwo w konfrontacji z państwem pogańskim w apologiach św. Justyna
mgr lic. Łukasz Rzepka (UPJPII)
Teologia zastępstwa Jana Henryka Newmana
mgr Magdalena Tafelska (UAM)
Apologia wiary w dziełach Dietricha von Hildebranda
ks. mgr lic. Mariusz Kocoł (UO)
Kim jest Jezus z Nazaretu? Perspektywa J. Ratzingera a doktryna Świadków Jehowy
Pytania i dyskusja
Przerwa: 10.15-10.45

ŚWIADECTWO JAKO APOLOGIA
(10.45-12.00; moderator: mgr lic. Łukasz Rzepka)

mgr lic. Małgorzata Walczak (UPJPII)
Μαρτύριον w Mt. Świadectwo jako forma chrześcijańskiej apologii
mgr lic. Aleksander Sosnowski (UPJPII)
Świadek i świadectwo w teologii Josepha Ratzingera
mgr Marta Sienkiewicz (UAM)
Obronić to, co najcenniejsze – śmierć w imię Jezusa Chrystusa jako przejaw prawdziwej miłości
mgr lic. Michał Zborowski (KUL)
Jak uzasadniać dziś? Nowa apologia w dobie nowej ewangelizacji – rola argumentu testymonialnego
Pytania i dyskusja
Przerwa: 12.00-12.30

APOLOGIA W KULTURZE
(12.30-14.00; moderatorka: mgr lic. Angelika Małek)

mgr Marta Migdał (UPJPII)
Chrześcijańska egzegeza „pogańskiej” Biblii? Interpretacja Iliady i Odysei jako element apologii wczesnochrześcijańskiej
mgr Piotr Popiołek (UPJPII/UJ)
Tradycja w argumentacji proikonicznej Jana z Damaszku
mgr lic. Agnieszka Katarzyńska (UPJPII)
Literackie wyrazy apologii chrześcijaństwa – studium na wybranych przykładach
mgr Marek Malec (UPJPII)
Bóg w wizji Bolesława Leśmiana. Próba interpretacji wybranych tekstów w kluczu apologii chrześcijańskiej
mgr lic. Aneta Krupka (UPJPII)
Ewangelizacyjno-apologetyczny wymiar teologii małżeństwa w myśli Angelo Scoli
Pytania i dyskusja
Przerwa: 14.00-15.00

TEOLOGIA W DIALOGU Z INNYMI NAUKAMI
(15.00-16.30; moderator: mgr lic. Piotr Popiołek)

mgr lic. Paula Rączka (KUL)
Argumenty psychologiczne w służbie apologii chrześcijańskiej
mgr Joanna Matyja (UPJPII)
Drogowskazy Edyty Stein – dialog mistyki z filozofią
Paweł Połeć (UPJPII)
Bóg jednak nie umarł – filozofia religii Alvina Plantingi
Tomasz Trzeciak (PWT Wrocław)
Czy zegarmistrz rzeczywiście jest ślepy?
Alistera E. McGratha polemika z biologią ateistyczną
ks. mgr lic. Mariusz Marszałek (UKSW)
Możliwość wykorzystania technik psychologicznych w formacji kapłańskiej w świetle obowiązującego prawa kanonicznego
Pytania i dyskusja
Zakończenie

W czasie trwania konferencji zostanie zaprezentowana ostatnia publikacja Koła Naukowego Teologów UPJPII – wieloautorska monografia naukowa: „Ortodoksja.Ortopraksja” pod red. A. Małek i Ł. Rzepki.

Patroni konferencji:
Polskie Towarzystwo Teologiczne
Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Fundacja im. św. Jadwigi Królowej dla UPJPII

Plakat w formacie A3 do pobrania TUTAJ.

 

Reklamy

III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ

Koło Naukowe Teologów
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na
III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:
Chrystusa Pana czcijcie (…) i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei” (1P 3,15).  
1 VI 2017 r.,
Aula UPJPII, ul. Bernardyńska 3, I p.

Już po raz trzeci zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym i zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku postanowiliśmy skoncentrować się na apologetycznym wymiarze teologii.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA:

  • apologia katolicyzmu kard. Jana Henryka Newmana,
  • obrona chrześcijaństwa na przestrzeni wieków,
  • chrześcijańskie apologie interkonfesyjne,
  • dialog teologii z naukami ścisłymi,
  • teologia w dialogu ze współczesną filozofią,
  • współcześni apologeci,
  • relacja apologetyki i teologii fundamentalnej,
  • teologia na tle innych dyscyplin,
  • apologia jako forma ewangelizacji,
  • męczeństwo – apologia pisana krwią.

ZGŁOSZENIA:

Do 5 maja 2017 r. wyłącznie przez formularz rejestracyjny: http://bit.do/Newmanalia2017. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji.

TERMINY, OPŁATY I ZAŚWIADCZENIA:

Udział czynny.

Informacje o przyjęciu referatu zostaną rozesłane do 8 maja. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej na poczet kosztów organizacyjnych i planowanej publikacji w wysokości 50 dla studentów i 100 zł dla doktorantów – do  12 maja (dane do przelewu otrzymają Państwo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu). Informujemy, że w razie rezygnacji z udziału nie będzie możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy. Ostateczny program ogłoszony zostanie 15 maja. Bezpośrednio po panelu odebrać będzie można zaświadczenie o udziale czynnym i fakturę (dotyczy osób, które zawarły stosowną informację w zgłoszeniu).

Udział bierny.

Wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – zachęcamy do licznego udziału. Nie wystawiamy zaświadczeń dla słuchaczy.

KONTAKT:

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: newmanalia@gmail.com.

Zapraszamy także do śledzenia naszej strony:
https://www.facebook.com/newmanalia/

Publikacja pokonferencyjna

Z przyjemnością prezentujemy Państwu okładkę przygotowywanej obecnie do wydania wieloautorskiej monografii pt. Ortodoksja. Ortopraksja. Między teoretycznym i praktycznym wymiarem teologii, będącej zbiorem artykułów powstałych na podstawie referatów wygłoszonych podczas dwóch pierwszych edycji naszej konferencji:

okladka-004czb-srodek2-2-page-001

Po konferencji

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w drugiej (ale pierwszej ogólnopolskiej) edycji „Newmanaliów” – mamy nadzieję, że dla wszystkich był to owocny czas oraz szansa na poszerzenie naukowych horyzontów i integrację z innymi młodymi teologami.

Koło Naukowe Teologów
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na drugą ogólnopolską
studencko-doktorancką konferencję naukową
„Newmanalia – odkrywając ortodoksję”.

Stworzona przez nas inicjatywa ma na celu zintegrowanie studentów i doktorantów teologii, a ponadto danie młodym teologom szansy na zaprezentowanie swoich badań naukowych.

Abstrakty (2000 znaków) z bibliografią należy przesłać na adres: newmanalia@gmail.com do 20 maja 2016 r.
Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.
Opłata konferencyjna: 50 zł.
Zakres tematyczny prac jest otwarty – mile widziani będą pasjonaci każdej dziedziny teologii.

Termin i miejsce konferencji:
16-17 czerwca 2016 r., aula UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Plakat do pobrania: https://drive.google.com/open?id=0B-_HTOVZYz0YdW9PLUF4U0owdTJkMzV1a2RabkJFZXFRcXVv

Formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/open?id=0B-_HTOVZYz0YLThVUTR4YkJYZ05vc3Y3QUxic0hUNXJycjNv

 

II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Newmanalia – odkrywając ortodoksję”